Zakład Instalacyjno - Budowlany

Zakład Instalacyjno – Budowlany Eugeniusz Zalewski funkcjonuje w branży sanitarnej od prawie 20 lat. Początkowo usługi firmy skupiały się głównie na wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania dla obiektów publicznych i odbiorców prywatnych oraz technologii kotłowni gazowych i olejowych. Zakład zajmował się również projektowaniem i montażem instalacji sanitarnych. Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększające się zapotrzebowanie na jego usługi spowodowały znaczne poszerzenie zakresu oferty o wykonywanie robót ziemnych związanych z budową sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia z rur PE oraz sporządzanie projektów budowlanych sieci i instalacji sanitarnych dla firm i osób prywatnych.

 

Obecnie firma ZIB proponuje usługi projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy, instalacji sanitarnych i technologicznych. Zajmuje się pracami związanymi z projektowaniem i wykonaniem technologii kotłowni wodnych, gazowych i olejowych. Świadczy usługi z zakresu horyzontalnych przewiertów sterowanych oraz prowadzi sprzedaż urządzeń i materiałów sanitarnych i technicznych. Klientom oferuje również serwis kotłów gazowych i olejowych.

 

Przedsiębiorstwo prowadzi silną strategię rozbudowy firmy i rozwoju w zakresie technologii i jakości oferowanych usług. Otworzyło dwa nowe oddziały w Brzezinach oraz Parczewie. W 2014 roku zakład uzyskał dotację realizowaną w ramach programu I-II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 na „Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnej w celu rozbudowy oferty usługowej oraz poprawę konkurencyjności firmy”. Uzyskane środki przeznaczono na zakup technologii służącej polepszeniu oferty i jej wzbogaceniu o nowe usługi - przewierty sterowane i wykonywanie przyłączy metodą bezwykopową.

 

Priorytet Zakładu Instalacyjno - Budowlanego stanowi dostarczanie profesjonalnych usług, które są zoptymalizowane pod względem potrzeb i wymagań klientów. W tym celu w firmie wdrożono System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i wykonawstwa PN-EN ISO 9001:2009. O jakości usług zakładu świadczy również uzyskanie w 2005 roku kwalifikacji koncesjonowanego dostawcy usług MSG Gazownia Warszawska (obecnie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.), które prowadzone są na terenie całej Polski.

 

Firma wyróżnia się na rynku indywidualnym podejściem do zleceń i ich rzetelnym wykonaniem. Zespół specjalistów ustali i zdecyduje o najkorzystniejszych w danej sytuacji rozwiązaniach, sporządzi szczegółowy projekt instalacji, a doświadczeni pracownicy przeprowadzą profesjonalny montaż sieci. Dodatkowym atutem firmy jest również przystępna cena za wykonane usługi, uzależniona od zastosowanej technologii, poziomu zaawansowania realizowanego zlecenia oraz kosztów wykorzystanych materiałów.

ZIB Łuków 21-400 Łuków, ul. Gałczyńskiego 45 25 797 10 77 zib.lukow@gmail.com
ZIB Brzeziny 05-074 Halinów, Brzeziny 5D 22 783 79 55 zib.brzeziny@gmail.com

Kontakt

Zakład Instalacyjny-Budowlany Eugeniusz Zalewski
Właściciel Eugeniusz Zalewski +48 601 999 678
Przewierty sterowane Ireneusz Sokoluk +48 607 498 397
Projektant / Kierownik budowy pow. miński Robert Zalewski +48 609 041 780
biuro@zibnet.pl