Horyzontalne przewierty sterowane metodą HDD

Metoda HDD stanowi jedną z najnowocześniejszych metod technologii bezwykopowej zabudowy rur dla potrzeb instalacji podziemnych. Pozwala na wykonanie przewiertu w każdych warunkach gruntowych.

Prace wiertniczne przeprowadzane są w trzech etapach.

Etap I – wiercenie pilotażowe

Pierwszą czynnością niezbędną podczas prac wiertniczych jest wykonanie otworu pilotażowego po założonej trajektorii. W wyniku wciskania w grunt obracających się żerdzi wiertniczych powstaje przewód wiertniczy. Na jego początku znajduje się skośnie ścięta głowica pilotowa, a tuż za nią zamontowana jest sonda nadawcza. Wiercenie pilotażowe wykonuje się przy użyciu systemu nawigacji DigiTracj F5 pozwalającego na lokalizację nadajnika usytuowanego w głowicy wiercącej. System wyposażony jest w funkcję DataLog, która umożliwia rejestrowanie punktów wzdłuż drogi odwiertu. Wczytanie danych do komputera skutkuje uzyskaniem profilu wykonanego przewiertu HDD. Powstały w ten sposób otwór pilotażowy umożliwia podjęcie dalszych prac wiertniczych.

Etap II – Poszerzanie otworu (rozwiercanie)

Kolejny etap stanowi poszerzanie wcześniej wywierconego otworu pilotażowego w celu instalacji rury o zakładanej średnicy. Prace polegają na urabianiu gruntu z wykorzystaniem rozwiertaków o średnicy większej o 20–50% od średnicy instalowanej rury. W wyniku zwiercenia warstw ziemi powstaje urobek, który musi zostać usunięty z otworu wiertniczego. Czynność ta wykonywana jest za pomocą płuczki wiertniczej – najczęściej Bentonitu – materiału ilastego chłodzącego sondę w czasie wiercenia otworu pilotażowego i stabilizującego otwór podczas jego poszerzania.

Etap III – Wciąganie rury przewodowej do otworu

Ostatni etap prac to instalacja rury przewodowej poprzez wciąganie jej do poszerzonego otworu. Proces ten realizuje się poprzez połączenie rury przewodowej z rurami płuczkowymi za pomocą głowicy do wciągania rur. Bezpośrednio przed głowicą montuje się rozwiertak baryłkowy, którego zadaniem jest dodatkowe zwiercanie otworu już podczas wciągania rury przewodowej. Pozostałości urobku usuwane są przez płuczkę wiertniczą, a znajdujące się w niej polimery dodatkowo ułatwiają instalację rury w otworze poprzez minimalizację tarcia rury pomiędzy otworem wiertniczym, co powoduje redukcję sił osiowych i stycznych dzięki obecności w płuczce.

Do wykonywania przewiertów sterowanych wykorzystujemy wiertnice firmy Vermeer D24x40 seria II. Stanowią one optymalne rozwiązanie w przypadku wszystkich wykonywanych prac wiertniczych nawet na najbardziej wymagających placach budowy. Wiertnica Vermeer cechuje się wysokim momentem obrotowym i siłą ciągu maszyny. Wyposażona jest również w system płuczkowy MX240 z zabudowaną pompą płuczkową o wydajności maksymalnej 189 l/min. Umożliwia on operatorowi płynną regulację pompy w pełnym zakresie pracy. Powyższe zestawienie maszyn to gwarancja wydajnej pracy podczas rozwiertów nawet największych średnic.

Sukces wszystkich prac wiertniczych determinuje precyzja. Dlatego tak ważne są stosowane przez nas elektroniczne joysticki zintegrowane z ergonomicznym stanowiskiem operatora oraz wielofunkcyjny, dotykowy wyświetlacz Aurora®. Takie rozwiązanie zapewnia odpowiednią prezentację informacji o maszynie i sondzie lokalizacyjnej w postaci graficznej oraz wykonywanie wszystkich funkcji bez konieczności odrywania rąk od manipulatorów.

ZIB Łuków 21-400 Łuków, ul. Gałczyńskiego 45 25 797 10 77 zib.lukow@gmail.com
ZIB Brzeziny 05-074 Halinów, Brzeziny 5D 22 783 79 55 zib.brzeziny@gmail.com

Kontakt

Zakład Instalacyjny-Budowlany Eugeniusz Zalewski
Właściciel Eugeniusz Zalewski +48 601 999 678
Przewierty sterowane Ireneusz Sokoluk +48 607 498 397
Projektant / Kierownik budowy pow. miński Robert Zalewski +48 609 041 780
biuro@zibnet.pl